تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

سفیر آبی آرام

اطلاعات پروژه

1) مشاوره طراحی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای ISO/TS10004:2010,ISO9001:2008 (انجام شده در سال 1391)

توضیحات پروژه