تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

زیباسازی و شهرسازی در تهران

اطلاعات پروژه

1) مهندسی ارزش (انجام شده در سال 1398) 2) مدیریت پروژه (انجام شده در سال 1398)

توضیحات پروژه