تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

داروسازی داملران رازک

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات مشاوره تعالی سازمانی بر اساس الگوی تعالی90 (انجام شده در سال 1391) 2) آموزش و مشاوره پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (انجام شده در سال 1390)

توضیحات پروژه