تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

حفاری نفت و گاز پرشیا قشم

اطلاعات پروژه

1) مشاوره تعالی سازمانی ( آموزش و خود ارزیابی و آمادگی برای حضور در جایزه تعالی سازمانی سال 94 در سطح تقدیر نامه بر مبنای مدل تعالی سازمانی 2013 efqm (انجام شده در سال 1394)

توضیحات پروژه