تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

جهاد کشاورزی استان زنجان

اطلاعات پروژه

1) آموزش، طراحی و استقرار نظام خود ارزیابی با تکیه بر مدل تعالی سازمان efqm و تهیه اظهارنامه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سطح گواهی نامه (انجام شده در سال 1391) 2) خدمات مشاوره برای پروژه طراحی و اجرای سیستم نظرسنجی از کارکنان (انجام شده در سال 1391) 3) خدمات مشاوره برای پروژه مستندسازی وقایع و تجربیات (انجام شده در سال 1391)

توضیحات پروژه