تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

جهاد نصر بوشهر

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات مشاوره و آموزش مدل تعالی سازمانی جهت حضور در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی 91 در سطح گواهی نامه (انجام شده در سال 1391)

توضیحات پروژه