تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

توسعه فناوری ایریک گستر

اطلاعات پروژه

1) طراحی نظام مزدی و جبران خدمات و نگهداشت کارکنان (انجام شده در سال 1933) 2) طراحی ساختار سازمانی و فرآیند جذب و تهیه و تدوین شناسنامه پست و شرح وظایف سازمانی (انجام شده در سال 1393)

توضیحات پروژه