تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت بازنگری برنامه استراتژیک (انجام شده در سال 1390) 2) انجام خدمات آموزشی و پژوهشی مربوط به پروژه برنامه ریزی استراتژیک (انجام شده در سال 1386) 3) تهیه و تدوین برنامه استراتژیک (انجام شده در سال 1385)

توضیحات پروژه