تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

تامین دکل صبا

اطلاعات پروژه

1) مشاوره تعالی سازمانی (آموزش و خودارزیابی و آمادگی برای حضور در جایزه تعالی سازمانی سال 95 در سطح تعهد به تعالی بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM2013 ) (انجام شده در سال 1395)

توضیحات پروژه