تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

بین المللی توسعه ساختمان

اطلاعات پروژه

1) برنامه ریزی استراتژیک مشتمل بر تدوین، اجرا و.. (انجام شده در سال 1386)

توضیحات پروژه