تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

بانک سامان

اطلاعات پروژه

1) مشاوره در خصوص پیاده سازی مدل تعالی سازمانی بر اساس مدل ICTINQA جهت آماده سازی بانک برای حضور در جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سال 1394 (انجام شده در سال 1394) 2) آموزش و مشاوره پیاده سازی مدل تعالی بر اساس مدل ICTINQA جهت آماده سازی بانک برای حضور در جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سال 1393 (انجام شده در سال 1393)

توضیحات پروژه