تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

بانک رفاه کارگران

اطلاعات پروژه

1) پایش،تحلیل آماری و داده های تراکنشهای بانکی در کانال های متصل به سامانه کارت پرداخت (انجام شده در سال 1393)

توضیحات پروژه