تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

بانک اینده

اطلاعات پروژه

1)  مشاوره مدیریت نیروی انسانی شامل مطالعه کار و زمان “کار سنجی و زمان سنجی مشاغل” به منظور باز آرایی سازمان ، مشاغل و نیروی انسانی بانک آینده (انجام شده در سال 1397) 2) طراحی ،مدیریت و بهبود فرایندهای کسب و کار (انجام شده در سال 1396)

توضیحات پروژه