تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

ایران خودرو سازه

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای بر اساس مدل efqm (انجام شده در سال 1387) 2) تدوین استراتژیها و اجرای آن بر اساس کارت امتیاز متوازن(bsc) (انجام شده در سال 1387) 3) تهیه و تدوین مکانیزم نظرسنجی از کارکنان و تجزیه و تحلیل (انجام شده در سال 1387)    

توضیحات پروژه