تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

اطلاعات پروژه

1) مشاوره تعالی سازمانی بر اساس مدل efqm (انجام شده در سال 1390)

توضیحات پروژه