تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

بانک آینده

اطلاعات پروژه

v      ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران

v      سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

v      نیروگاه توس

v      خدمات مهندسی و شهرسازی علوی

v      مدیریت تولید برق جنوب غرب (نیروگاه آبادان)

v      پالایشگاه نفت بندرعباس

v      پالایشگاه نفت تهران

v      آسیا سیر ارس

توضیحات پروژه