تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

آلومینای ایران

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات اجرا و پایش سند راهبردی (انجام شده در سال 1396) 2) انجام خدمات استقرار نظام خود ارزیابی بر مبنای مدل تعالی EFQM و تدوین اظهارنامه شرکت آلومینای ایران و آماده نمودن شرکت تا سطح تقدیر نامه سه ستاره مدل تعالی (انجام شده در سال 1395)

توضیحات پروژه