تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

آذین خودرو

اطلاعات پروژه

1) ارائه خدمات آموزش و مشاوره در زمینه تدوین استراتژی (انجام شده در سال 1390) 2) ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای بر اساس مدل efqm (انجام شده در سال 1387)

توضیحات پروژه