تهران-خیابان شریعتی-ایستگاه مینا-خیابان شواری-ساختمان سینا-پلاک 29-طبقه اول-واحد 5
(021) 22886364
info@bcg.co.ir

رویکرد قوت محور با تمرکز بر تحلیل فرد (قوت‌های فردی) و تحلیل جمعی (قوت‌های تیم کاری)