تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

گروه پروژه های نظرسنجی کارکنان، مدیریت دانش و ارزیابی و توسعه مدیران

اطلاعات پروژه

v      نظرسنجی کارکنان

o        سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

o        معاونت بانکداری الکترونیک بانک آینده

o        پالایشگاه نفت تهران

o        جهاد کشاورزی استان تهران

o        جهاد کشاورزی استان زنجان

o        ایران خودرو سازه

o        قالب های پیشرفته ایران خودرو

o        پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

v      مدیریت دانش

o        معاونت بانکداری الکترونیک بانک آینده

o        شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران

o        جهاد کشاورزی استان زنجان

v      کانون ارزیابی و توسعه مدیران AC&DC

o        جهاد کشاورزی استان تهران

o        معاونت بانکداری الکترونیک بانک آينده

o        شرکت تولیدی عروس تفلون

توضیحات پروژه