تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

آموزش و مشاوره جهت مدیریت، بازنگری و بهبود فرآیندهای کسب و کار

اطلاعات پروژه

v      ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران

v      سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

v      نیروگاه توس

v      خدمات مهندسی و شهرسازی علوی

v      مدیریت تولید برق جنوب غرب (نیروگاه آبادان)

v      پالایشگاه نفت بندرعباس

v      پالایشگاه نفت تهران

v      آسیا سیر ارس

توضیحات پروژه