تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

تقدیرنامه اتمام کار پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار در شرکت نفت و گاز پارس