تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

کارگاه آموزش نرم افزار کلیک ویو (Qlik view)