تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

کارگاه آموزشی مدلسازی کسب و کار و ایجاد استارتاپ‌های سازمانی