تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

چاپ مصاحبه با مدیرعامل گروه مشاوران سرآمد کسب و کار در ماهنامه داخلی بانک کارآفرین