تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

دوره‌ی آموزشی تربیت ارزیاب ویژه کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیریتی و حرفه‌ای