تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

طرح ریزی مسیر بهبود وتعالی سازمانی در سازمان شیلات ایران