تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری سمینار مدیریت استراتژیک در شرکت فولاد سنگان