تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

دوره‌ی آموزشی پیاده سازی هوش تجاری با استفاده از نرم افزار کلیک ویو (QLIK VIEW)