تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

دوره‌ی آموزشی آشنایی با تکنیک مصاحبه مبتنی بر شایستگی در فرایند انتخاب و استخدام نیروی انسانی