تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

حضور شرکت گروه مشاوران سرآمد کسب و کار(BCG) در نمایشگاه جانبی سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی