تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با شاخص های کلیدی عملکرد در معاونت بانکداری الکترونیکی بانک آینده