تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در کیان شکلات کیمیا(شکلات پارمیدا)