تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری جلسه شروع پروژه تعالی سازمانی در معاونت بانکداری الکترونیکی بانک آینده