تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری جلسه افتتاحیه تعالی سازمانی در فولاد هرمزگان