تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

برگزاری جلسات بهینه کاوی در شرکت ملی گاز- پالایشگاه گاز پارسیان