تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر
(۰۲۱) ۲۲۲۲۶۴۰۰
info@bcg.co.ir

اخذ اولین گرید کیفیت و بهره وری از سازمان اداری و استخدامی توسط شرکت BCG